• เปิดบริการวันศุกร์ที่ 7 กรกฏาคม เวลา 18.00 ป้องกันด้วยระบบ Gepard Shield
 • เปิดบริการวันศุกร์ที่ 7 กรกฏาคม เวลา 18.00 ป้องกันด้วยระบบ Gepard Shield
 • เปิดบริการวันศุกร์ที่ 7 กรกฏาคม เวลา 18.00 ป้องกันด้วยระบบ Gepard Shield
 • เปิดบริการวันศุกร์ที่ 7 กรกฏาคม เวลา 18.00 ป้องกันด้วยระบบ Gepard Shield
 • เปิดบริการวันศุกร์ที่ 7 กรกฏาคม เวลา 18.00 ป้องกันด้วยระบบ Gepard Shield
 • เปิดบริการวันศุกร์ที่ 7 กรกฏาคม เวลา 18.00 ป้องกันด้วยระบบ Gepard Shield
 • เปิดบริการวันศุกร์ที่ 7 กรกฏาคม เวลา 18.00 ป้องกันด้วยระบบ Gepard Shield
 • เปิดบริการวันศุกร์ที่ 7 กรกฏาคม เวลา 18.00 ป้องกันด้วยระบบ Gepard Shield
 • เปิดบริการวันศุกร์ที่ 7 กรกฏาคม เวลา 18.00 ป้องกันด้วยระบบ Gepard Shield
 • เปิดบริการวันศุกร์ที่ 7 กรกฏาคม เวลา 18.00 ป้องกันด้วยระบบ Gepard Shield
 • เปิดบริการวันศุกร์ที่ 7 กรกฏาคม เวลา 18.00 ป้องกันด้วยระบบ Gepard Shield
 • เปิดบริการวันศุกร์ที่ 7 กรกฏาคม เวลา 18.00 ป้องกันด้วยระบบ Gepard Shield
 • เปิดบริการวันศุกร์ที่ 7 กรกฏาคม เวลา 18.00 ป้องกันด้วยระบบ Gepard Shield
 • Exp & Job : x40
 • Equipment : x15 ( กิจกรรม*2)
 • Card : x 8 ( กิจกรรม*2)
 • Boss TRO : x1
 • อ่านรายละเอียดเซิฟเวอร์ทั้งหมด

ข้อมูลการวอร์

 • วันเวลา : อังคาร พฤหัส เสาร์
 • จำนวนสมาชิก : 36
 • พันธมิตร : ไม่ได้
 • เวลาวอร์ : 21.00 - 22.00
 • สถานะ : ไม่ได้เปิด

Name : BEGIN•RO